Menu

Office yoga

Co nám napoví asásny o nás samotných?

Pravděpodobně se vám již během jogové lekce stalo, že se jednou cítíte v určitě ásaně příjemně a podruhé je vám méně nepříjemná.
Záměrně jsem napsala slovo nepříjemná a ne nepohodlná, neboť v tomto článku pomineme fyzické působení ásan na člověka. Čím to tedy je, že se někdy cítíme v pozici lepé a jindy hůře?

Jóga, jakožto dokonale propracovaný systém nejenom fyzického a dechového cvičení má veliký přesah do našich pocitů, myšlenek a psychického stavu. Představme si tedy mírně nadneseně polohu našeho těla v jednotlivých ásanách a hned nám budeme jasné, co nás jednotlivé ásany mají naučit.

Začněme ZÁKLONEM. Máme dokulata otevřený, nechráněný hrudní koš a zakloněnou hlavu, doslova se otevíráme světu, novým zážitkům a aktivitám. Učinit tento krok vyžaduje naše sebevědomí a důvěru v sebe sama. Záklonové pozice nás také učí dobré náladě a činorodosti.

Po záklonu by měl vždy následovat PŘEDKLON, doslova se klaníme! Potlačujeme tak své ego, pokorně se skláníme před druhými, učíme se úctě a jak naslouchat druhým.
ÚKLONY do stran mohou symbolizovat polaritu všech věci, dobré – zlé, pozitivní -negativní…je-li pro naše fyzické tělo příjemnější úklon k jedné straně, můžeme se ptát sami sebe, co nám brání přijmout i opačnou stranu. Učíme se, stejně jako v životě přijímat jednotlivé události, tak jak jsou. Jako fakt.

V TORZNÍCH, neboli rotačních pozicích se ohlížíme přes rameno dozadu. Můžeme být v této pozici plně uvolnění? Můžeme být ve svém životě úplně uvolnění, když se ohlížíme za tím, co jsme prožili, jaká jsme učinili rozhodnutí a jak jsme se chovali k lidem kolem nás? Chováme se vždy tak, aby pro nás ohlížení a vzpomínání byla příjemná činnost (pozice)?

BALANČNÍ pozice velmi jednoduše znázorňují naší psychickou a fyzickou vyrovnanost, vnitřní důvěru a jistotu, která se může samozřejmě den ode dne odlišovat, podle naší nálady a životní situace.

A v neposlední řadě OBRÁCENÉ pozice! Dokážeme si zachovat rovnováhu a vnitřní klid, když je v našem soukromé či pracovním životě vše “vzhůru nohama”? Dokážeme se odprostit od chaosu a tlaku a ustát tyto situace, jako ustojíme například stoj na hlavě?

Zkusme se tedy sami sebe zeptat při následující jógové praxi, jak jsme se cítili, jaké pozice nám byli více či méně příjemné a nechme jógu stát se naším učitelem. Zdokonalujme sami sebe nejenom po fyzické stránce, ale také po té psychické, a využijme tak plně potenciál jógy ve svůj prospěch.

Autor: Bára

Video: Check Bára the OY teacher and strecht yourself

Chcete se jemně, přesto účinně protáhnout? Mrkněte na naší lektorku Báru. Přinášíme vám krátkou ukázku lekce jógy. Zacvičte si s námi!

Office yoga: ukázková lekce s Bárou from Office yoga on Vimeo.

Jóga a technologické zaměstnání? Jde to k sobě!

Jedna mladá dáma jménem Zuzana, žije mezi dvěma rozdílnými světy. Jeden z nich je technologický. Ve druhém světě se ze ní stává jógový narkoman. Něco jako cestovat z Marzu na Venuši. Jde to vůbec dohromady?Když na hodině jógy zmíní, že pracuje v oblasti rizikového kapitálu, často ji lidé sjedou pohledem, který značí podivné obavy. Když je v práci a mluví o své vášni pro jógu, někteří z kolegů začnou otáčet oči v sloup s myšlenkou, že na cestě jógy se ocitá jako další „blázni“ v pohádce plné poníků, pestrobarevné duhy a fresh džusů které pije každý den… Ale pravdou je, že základní ponaučení z jógové praxe posílilo jak její profesní život tak ten osobní. (more…)

Božský sex? Opět v tom má prsty jóga…

Povídá se toho hodně. Jóga rozbouří vaše hormony, vzbudí libido, nabudí, oprostí a mnoho dalšího. Někteří dokonce prohlašují, že jogín dokáže svůj sexuální zážitek povznést na nejsvětější svátost. Je však něco podloženo skutečnými fakty? Nebo jsou to jenom ústně předávané báchorky? Naštěstí vědci provádí studie i v této oblasti. A co že to vlastně zjistili? Přinášíme nespirituální pohled. (more…)

Jógín 21. století

Co si vlastně představit pod pojmem jógín? Kdo je to? Jak vypadá? Jak se chová? A má vůbec něco společného s těmi, kteří tu žili před stovkami let? S trochou nadsázky můžeme říci, že jógín dnešní doby nemusí být prakticky na první pohled poznat. Možná si představujete člověka „alternativního“ vzezření, možná meditujícího povaleče nebo poklidného intelektuála zabývajícího se taji jógy. Může však také nosit hezký oblek, tašku a v ní klidně i notebook či poslední verzi iPhonu. Nebylo tomu tak však vždy… (more…)

Zviditelňujeme se!

Rádi bychom Vám přinesli informace o tom, jak se nám daří pomalu prosazovat náš projekt a ukazovat ho také širší veřejnosti. Čím více na Office yoze pracujeme a spolupracujeme s různými klienty, tím více si uvědomujeme, jak velký má samotná práce a pracovní návyky vliv na váš zdravotní stav. Ze zkušennosti můžeme říct, že stovky, možná tisíce lidí ve svých kancelářích, openspacech či buňkách trpí. Možná si to přímo neuvědomují, ale jejich tělo ano. A to se časem projeví, ať už ve formě migrén, blokací páteře, ztuhnutí svalů či syndromem karpálního tunelu. A to je jenom začátek. Proto jsme se rozhodli dělat osvětu, mluvit o tom s vámi, s vašimi zaměstnavateli, v médiích a podobně. Plány jsou velké. Co se stalo v posledních dvou měsících a co se plánuje, se můžete dočíst níže: (more…)

Jóga ve Vás vzbudí kreativitu!

Zkuste se nechat někdy alespoň “pohladit” jógou a odmění vás neuvěřitelnou silou uměleckého vyjádření, které ve vás vzbudí a oživí. Ať už jste amatérský fotograf, profesionální grafik, potulný umělec, muzikant nebo jenom obyčejný člověk, sám jistě víte, že kreativní činnosti vám dávají pocit přítomnosti, prožitku a pocit toho, že děláte něco krásného, něco co vám zase připomene, že “žijete”. Někdy máme ale chvíle takzvaného „zatmění“, kdy nevymyslíme absolutně nic. A tyto chvilky nemusí být přechodné, mohou být bohužel dlouhodobé.

Jóga je vnímána jako nástroj, který nám pomůže najít klid v těle, utišit mysl a dostat se do kontaktu s naší pravou přirozeností. Může to být však také způsob, jak nám pomoci v nás vbzudit naši kreativitu. Jóga nám zpřístupňuje naši hlubokou psychiku a vědomí, které je právě plné nápadů. Překážky, které nám obyčejně blokují mysl jsou odstraňovány skrze meditaci a praktikování ásán. Málokdo si to uvědomuje.

Umělecké vyjadřování může být velice naplňující, ale dostat se ke kreativitě není vždy jednoduché. Kreativita vzniká přirozeně při stavech klidu, ale i pozitivního stresu. Je nepolapitelná. V momentě, když jsme rozptylováni denními starostmi doma i v práci, jsou naše myšlenky nekonzistentní, kreativita ustupuje. A to právě kvůli těmto vlivům. To je důvod, proč je jóga takovým přínosem pro všechny, kteří potřebují být více nápadití. Při cvičení ásán, meditace a správného dýchání se učíme vidět dovnitř sebe a ovlivnit tak těkavou mysl. Právě z těchto hlubokých míst, uvnitř nás, inspirace vyvěrá.

Jóga pomůže zbavit vás bloků, které brání vaší kreativitě. Učí nás trpělivosti, předchází perfekcionismu, učí nás nacházet svoje hranice, zdolávat naše limity, přijímat výzvy, kultivuje naše sebevědomí, ukazuje nám jak vnímat jemnější věci kolem nás, takové, kterých bychom si normálně nevšimli.

Pokud si stále myslíte, že se na hodinách jógy budete nudit, vězte, že ne. Navíc vám přinese tolik užitku, o kterém jste ani nevěděli. Jóga neprotahuje a neposiluje jen vaše tělo. Ať chcete nebo ne, cvičení má (naštěstí pozitivní) vliv na další naše tělesné i duševní části, o kterých ve standardních situací vůbec nepřemýšlíme. Nechte se pozitivně ovlivnit a cvičte pravidelně. Výsledky se dostaví rychle!

Stres a málo pohybu v zaměstnání v posledních letech rapidně vzrostl.

Pohybové nároky na pracovišti prošly v průběhu minulého století dalekosáhlými změnami a tento proces stále probíhá. Těžká práce byla obecně v průmyslové části světa do značné míry odstraněna. Většina dnešních zaměstnán nejen v České republice, ale v celé Evropské unii, má nízký celkový výdaj energie, a pokud je práce náročná, obvykle jde o místní, často monotónní zatížení určitých svalů, které vytváří napětí. Na jedné straně je tedy výdej energie na pracovišti značně nižší, než se doporučuje pro zdravý životní styl, na druhé straně mohou určité úkoly způsobit zvýšené riziko pro rozvoj svalových či kosterních poruch. Zaměstnanci navíc v posledních letech zažívají o třetinu více stresu než v minulosti. Nejvíce vzrostly projevy stresu vůči kolegům i nadřízeným – lidé ho dávají najevo o 50 % častěji, než dříve. Všechny tyto skutečnosti negativně ovlivňují naše zdraví a pracovní výkon.

V této souvislosti by bylo cenné, kdyby byly pro pracovníky přijaty na pracovišti plány nebo programy, které by začlenily do jejich denní nebo týdenní rutiny pohybovou aktivitu, která by stav jistě pozitivně ovlivnila! To by mohlo působit proti nízkému dennímu energetickému výdaji i místnímu napětí na určité svaly, včetně zádových svalů, a rovněž pomoci pracovníkům udržet si přijatelnou úroveň aerobní tělesné zdatnosti. Důležitým faktorem je nechovat se k zaměstnancům (podřízeným) jako ke „zdrojům“, nýbrž jako k lidem. Lidem musíme naslouchat, nechat je alespoň z části prezentovat jejich nápady a návrhy a ne jenom přikazovat, rozdělovat práci a tvořit tak zbytečné napětí.

Zajímavostí je, že podobné programy na podporu zdraví byly již realizovány za podpory státu např. ve Spojeném království. Ze studií se dá zjistit, že tyto programy měly kladné výsledky. Hodnotícími kritérii byly např. pocit duševní a tělesné pohody, pracovní neschopnost, rizikové faktory pro chronické nemoci, poruchy svalové a kosterní soustavy a poměr nákladů a výnosů. Je prokázáno, že společnosti (do programu se zapojilo 32 pracovišť od nemocnic až po kanceláře), které se v programu realizovaly, měly kladné výsledky, zejména v kritériích „pocit duševní a tělesné pohody“ a „celkový energetický výdaj“ s „úrovní tělesné zdatnosti“.

Většina ze studií udávala i účinky na „pracovní neschopnost“ a „poměr nákladů a výnosů“. Důkazy podporují pojetí, že pracoviště by mělo být základním místem v každodenním životě dospělých, ve kterém je podporován fyzicky aktivní životní styl, což by mělo být předmětem zájmu zaměstnavatelů a odborů. Proč s tím tedy stále nikdo nic nedělá? Tisíce zaměstnanců v kancelářích si právě teď ničí záda, oči a svoje celkové fyzické i psychické zdraví. A možná o tom ani nevědí…

Office yoga ví jak na to!

Čerpáno z: EU Physical Activity Guidelines, Právo

Jóga hybridi

Jóga se stává nejenom v západním světě, ale i  u nás, čím dál tím víc populární. Jak už jsme se zmínili v minulém článku, kromě klasických stylů vznikají i jiné odnože, mnohdy tak bizardní, že si člověk říká, zda to má s jógou jako takovou vůbec něco společného. Pojďme si některé z nich představit!

Koga

Výše zmíněný styl je kombinací kikboxu a jógy, které přináší dva zdánlivě protichůdné pohyby dohromady. Toto hybridní cvičení součastné kombinuje taktéž hudbu a meditaci. Styl Koga vymyslel certifikovaný trenér pohybující se třicet let ve fitness prostředí – Jon Koga. Cvičení není nikdy stejné a při každé lekci vznikají nové a nové pohyby. Říká se tomu “svalové zmatení” a dle lektorů Kogy stylu je to klíčový faktor pohybu. Svaly si nezvyknou nikdy na stejný pohyb. Vždy je pro ně něco nového.

SUP jóga

Tento styl cvičí “surfaři” na svých “StandUp Paddle-boards” neboli SUP. Milovníci oceánů a moří chtěli dostat jógu i na vodu, takže dává smysl že logicky vznikla pro tuto skupinu SUP yoga. Šířka a stabilita prken na surfování z nich dělá životaschopné plovoucí podložky na cvičení jógy. Je to však velmi obtížné, protože jak je prkno na vodě v pohybu, lidské tělo musí stále zapojovat mnoho drobných svalů, které bychom na zemi nikdy nezapojili.

Aqua jóga

U vody ještě chvíli zůstaneme. Dalším netradičním stylem je takzvaná vodní neboli aqua jóga. Pokud preferujete radši být ve vodě, než-li na vodě, zkuste! Tento styl je jednodušší v tom, že nemá takový efekt jako cvičení na suchu, protože voda nadnáší. Je to jemné cvičení, více vybalancované, méně náročné a je alternativou pro “suchozemské” cvišení. Oblíbené bývá mezi těhotnými ženami a lidmi s omezenou mobilitou těla.

YBB

Yoga Booty Ballet je opravdu podivuhodný zážitek. Vymysleli jí Gillian a Teight – fitness instruktoři působící v USA a funguje pouze na videu. Je to spojení strečingu (jóga) a současně spalování kalorií (booty) a tanečních pohybů (ballet). Každá lekce začíná a končí meditací. DVD si můžete zakoupit na internetu.

Aero jóga

Tento způsob cvičení je známější a mnohdy přístupnější. Cvičí se, jak již sám název napovídá, ve vzduchu. Účastníci hodiny se zavěšují do šátků visících na stropu a zde provádějí cviky. Podle příznivců tohoto stylu nabízí Aero jóga krásné protažení páteře, kloubů, uvolnění a prodloužení svalů a podporuje prohloubení v pozicích. Pomáhá rozproudit krevní oběh a lymfatický systém, pomáhá přivést energii vašeho těla do rovnováhy. Stejné účinky má jóga jako taková. Zde je tedy pouze obměna ve vzduchu.

Rope jóga

Už jste slyšeli o lanové józe? Má podobné prvky jako Aero jóga s tím rozdílem, že místo textilie se věší lidé za provazy, a ty nejsou připevněny na stropě, nýbrž na stěně. Opět se protahují zase trochu jinak různé části těla a záleží právě na umístění lana.

Rock your Asana and Shake your Chakra

Pokud vás samotná jóga ani její odnože stále nezaujaly, máte možnost zkusit víkendové “zen a spa párty” (bohužel zatím jen v USA). Tyto akce se konají v různých hotelových a spa komplexch, kde hraje DJ, cvičí a tancuje se na jóga podložkách, a přitom se člověk může občerstvit světžím drinkem. Musíme přiznat, že toto už je “moc krejzy”!

 

Zdroje:

http://abcnews.go.com/Travel/hottest-hybrid-yoga-trends/story?id=19015658#9

http://kogaworkout.com/About_The_Workout.html

http://www.yogajournal.com/lifestyle/3212

http://www.themoderndaypirates.com/pirates/2010/02/yoga-booty-ballet-yes-its-ridiculous-as-it-sounds/

Nahá jóga – osvobození, nebo záležitost pro nudisty?

V poslední době vznikají  čím dál častěji různé odnože jógy, které jsou modifikované pro rozmanité skupiny lidí. Kromě klasických stylů jako Hatha jóga či Ashtanga jóga jistě známe například jógu pro těhotné, dětskou jógu, jógu kombinovanou s tancem a podobně. Dnes si představíme “nahou jógu” neboli styl “naked yoga”. Od konce roku 2013 vedou kurzy nahé jógy ve studiu Bold & Naked v New Yorku. Jak to vypadá? (more…)