Office yoga > Nezařazené  > Jóga v kanceláři? Cesta jak zlepšit blahobyt a produktivitu zaměstnanců!

Jóga v kanceláři? Cesta jak zlepšit blahobyt a produktivitu zaměstnanců!

 Jóga v kanceláři?

Podle mnoha zahraničních, ale i českých průzkumů mapujících situaci v oblasti řízení lidských zdrojů vyšlo najevo, že podniky, které svým zaměstnancům poskytují širokou nabídku benefitů, dosahují až o 21 % vyšší produktivity práce, než ostatní firmy v jejich oboru. Spokojený zaměstnanec totiž znamená především produktivní zaměstnanec, který odvádí lepší pracovní výkon.

Výši produktivity ovlivňují prakticky všechny zkoumané benefity, nejvíce pak příspěvek na sport, zdraví nebo kulturu a flexi poukázky. Stravenky sice byly a jsou stálicí, ale pomalu vycházejí z módy a většina pracovníků je vnímá spíše jako klasickou součást odměny za práci. Stále častěji se na poli odměn objevují ty „netradiční“. Dle Magdalény Pořízkové (Finanční Management, 2012) bude jedním z nejjasnějších trendů pro nadcházející roky, podle českých HR manažerů, prvotřídní zdravotní péče pro zaměstnance a zdravotní programy zaměřující se na prevenci. V zahraničí je tato tendence už velice patrná, zaměstnavatelé ji nazývají wellness programy. Do zmíněné firemní politiky „zdravého životního stylu“ se řadí i Jóga v kanceláři

Z průzkumu National Workplace Health Index vyplynulo, co je pro zaměstnance důležité:

  • 79,5 % respondentů by raději pracovalo pro společnost, která by poskytovala benefity zaměřené na zdravý životní styl, nežli odměny spojené s volnem. Pokud by se pak rozhodovali mezi dvěma zaměstnavateli, 30 % uvedlo, že by při rozhodování mělo velký vliv právě toto odměňování.
  • 87, 2 % respondentů odpovědělo, že spíše nejsou spokojeni s jejich pracovním prostředím (hodnotil ho jako průměrné či spíše špatné).
  • 83, 5 % respondentů vnímá své zdraví a pocit pohody také spíše jako průměrný, spíš by se mohl zlepšit.

Je vidět, že nemalé procento zaměstnanců by rádo kvalitu svého pracovního prostředí rádo změnilo a přikládá k němu velký důraz.

Jak už bylo zmíněno na začátku, psychická pohoda a fyzický stav mají nesporný vliv na výkonnost a kvalitu práce zaměstnance. Právě proto se zaměstnavatelé snaží motivovat svoje pracovníky vhodnými benefity, které by tyto nedostatky určitým způsobem potlačili. Je prokázáno, že jóga má blahodárný vliv na všechny části lidského těla, včetně pozitivního myšlení. Toto cvičení s tisíciletou tradicí vychází ze základních potřeb člověka. Dnes ho, jakožto téměř „nepohybliví“ lidé 21. století, o to více využijeme. Výsledky zavedení wellness programu ve firmách jsou na jednu stranu špatně kvantitativně měřitelné. Ale kvalitativní rozdíl je nesporný. Musí se to jen vyzkoušet.