Office yoga > Ezo  > Jógín 21. století

Jógín 21. století

Co si vlastně představit pod pojmem jógín? Kdo je to? Jak vypadá? Jak se chová? A má vůbec něco společného s těmi, kteří tu žili před stovkami let? S trochou nadsázky můžeme říci, že jógín dnešní doby nemusí být prakticky na první pohled poznat. Možná si představujete člověka „alternativního“ vzezření, možná meditujícího povaleče nebo poklidného intelektuála zabývajícího se taji jógy. Může však také nosit hezký oblek, tašku a v ní klidně i notebook či poslední verzi iPhonu. Nebylo tomu tak však vždy…

Co si vlastně představit pod pojmem jógín? Kdo je to? Jak vypadá? Jak se chová? A má vůbec něco společného s těmi, kteří tu žili před stovkami let? S trochou nadsázky můžeme říci, že jógín dnešní doby nemusí být prakticky na první pohled poznat. Možná si představujete člověka „alternativního“ vzezření, možná meditujícího povaleče nebo poklidného intelektuála zabývajícího se taji jógy. Může však také nosit hezký oblek, tašku a v ní klidně i notebook či poslední verzi iPhonu. Nebylo tomu tak však vždy…

Úplně na počátku byli jógíni v Indii spodina. Ten kdo žil v domnění, že to byli vážení a vzdělaní lidé, se mýlí. William Broad ve své knize Jóga – Mýty a fakta píše, že to byli vlastně takoví tuláci a kočovní cirkusoví artisté. Četli z dlaní, vykládali sny a prodávali kouzla. Ti zbožnější často sedávali nazí s nestříhaným vousem a špinavými vlasy, potírali se popelem, aby zdůraznili pomíjivost lidského těla. Bandy jógínů občas přepadaly obchodní karavany a vynucovaly si na nich jídlo a peníze. Někteří kouřili gandžu a pojídali opium. Někteří s sebou nosívali žebráckou mistru.

Existovala spousta jogínských sekt, jako například Kánphatští jógíni, kteří údajně unášeli děti, aby tak získali nové členy. Extrémní skupina jógínů Aghórí zase pojídala maso z mrtvol, pila tekutinu z mozku a odmítala jakékoli společenské konvence. Pro dnešní civilizovaný svět nepředstavitelné.

Samotná jóga a její následovníci (jógíni) tak, jak je známe téměř dnes, se začali formovat až na konci 19. Století. V tomto období sílil v Indii nacionalismus a obyvatelé této země již dále nechtěli žít pod nadvládou kolonialistů. Skupina tamních „obroditelů“ hledala místa a faktory, na kterých by se mohlo znovuobnovit staré impériu. Jedním ze směrů, kterým podpořili tuto cestu byla právě jóga, která byla očištěna od všech negativních rituálů a způsobů žití. Začalo se konečně cvičit a zkoumat, jaké vlivy má jóga na zdravotní stav člověka. Začalo vznikat mnoho škol a mnoho žáků následující vůdce a zakladatele jógových stylů.

Existuje však definice jógína? Dnes řekneme jógín každému, kdo chodí občas na studiové hodiny. Není to moc smělé? Má správný jógín dodržovat základní zásady této filozofie – nenásilí, pravdivost, nepřivlastňování, nekradení, zdrženlivost, nehrabivost, neposkvrněnost, spokojenost a sebekázeň? Musí nutně chodit v batikovaných kalhotách a kroutit se každý den alespoň 3 hodiny v jógových pozicích? Záleží, co vyznáváte, ale hlavně, jak k tomu přistupuje každý člověk sám. V dnešní době se z jógy stal obchodní artikl a jóga je součástí zdravého životního stylu. Cvičí ji jak děti, businessmani či lidé bez práce. Jógínem se můžete stát už jen, když si vezmete hezké desénové tričko s nápisem Spiritual Gangster (pozn. moderní oblečení s jógovou tematikou). Dnes můžete cvičit jógu bez toho, abyste si zapalovali svíčky a hodiny meditovali. Kdo chce, může toto cvičení vnímat prostě jako sportovní disciplínu bez toho, aby zkoumal filozofii jógy do hloubky. Je to povrchní? Nebo jen vývoj, jiná doba?

Pokud byste si mysleli, že je pravidlem potkat ty pravé jóginy v Indii, také byste se mýlili. Po vlastních zkušenostech můžeme říci, že ani v této kolébce jógy nenajdete mnoho těch ryze čistých praktikantů jógy v pravém slova smyslu. Mnozí z nich jsou falešní, pod rouškou guruů se zde skrývá mnoho bláznů, nebo prostě jen penězu chtivých lidí, kteří pouze těží z naivity západních turistů. Přátele, buďte proto opatrní a obezřetní, než si budete jisti, kdo je váš průvodce jógou. Někdo se může tvářit zkušeně, někdo chytře, ale lepší je si nejprve vše ověřit 🙂 Bezmezně věřit dnes můžete akorát tak své matce (a někdy ani to ne 😀 ).

A toto video je pro pobavení (bohužel jen v angličtině).

Úplně na počátku byli jógíni v Indii spodina. Ten kdo žil v domnění, že to byli vážení a vzdělaní lidé, se mýlí. William Broad ve své knize Jóga – Mýty a fakta píše, že to byli vlastně takoví tuláci a kočovní cirkusoví artisté. Četli z dlaní, vykládali sny a prodávali kouzla. Ti zbožnější často sedávali nazí s nestříhaným vousem a špinavými vlasy, potírali se popelem, aby zdůraznili pomíjivost lidského těla. Bandy jógínů občas přepadaly obchodní karavany a vynucovaly si na nich jídlo a peníze. Někteří kouřili gandžu a pojídali opium. Někteří s sebou nosívali žebráckou mistru.

Existovala spousta jogínských sekt, jako například Kánphatští jógíni, kteří údajně unášeli děti, aby tak získali nové členy. Extrémní skupina jógínů Aghórí zase pojídala maso z mrtvol, pila tekutinu z mozku a odmítala jakékoli společenské konvence. Pro dnešní civilizovaný svět nepředstavitelné.

Samotná jóga a její následovníci (jógíni) tak, jak je známe téměř dnes, se začali formovat až na konci 19. Století. V tomto období sílil v Indii nacionalismus a obyvatelé této země již dále nechtěli žít pod nadvládou kolonialistů. Skupina tamních „obroditelů“ hledala místa a faktory, na kterých by se mohlo znovuobnovit staré impériu. Jedním ze směrů, kterým podpořili tuto cestu byla právě jóga, která byla očištěna od všech negativních rituálů a způsobů žití. Začalo se konečně cvičit a zkoumat, jaké vlivy má jóga na zdravotní stav člověka. Začalo vznikat mnoho škol a mnoho žáků následující vůdce a zakladatele jógových stylů.

Existuje však definice jógína? Dnes řekneme jógín každému, kdo chodí občas na studiové hodiny. Není to moc smělé? Má správný jógín dodržovat základní zásady této filozofie – nenásilí, pravdivost, nepřivlastňování, nekradení, zdrženlivost, nehrabivost, neposkvrněnost, spokojenost a sebekázeň? Musí nutně chodit v batikovaných kalhotách a kroutit se každý den alespoň 3 hodiny v jógových pozicích? Záleží, co vyznáváte, ale hlavně, jak k tomu přistupuje každý člověk sám. V dnešní době se z jógy stal obchodní artikl a jóga je součástí zdravého životního stylu. Cvičí ji jak děti, businessmani či lidé bez práce. Jógínem se můžete stát už jen, když si vezmete hezké desénové tričko s nápisem Spiritual Gangster (pozn. moderní oblečení s jógovou tematikou). Dnes můžete cvičit jógu bez toho, abyste si zapalovali svíčky a hodiny meditovali. Kdo chce, může toto cvičení vnímat prostě jako sportovní disciplínu bez toho, aby zkoumal filozofii jógy do hloubky. Je to povrchní? Nebo jen vývoj, jiná doba?