Office yoga > Fyziologie  > Nervus Vagus není bezdomovec

Nervus Vagus není bezdomovec

Ano, jóga dělá našemu tělu a mysli dobře, to je bez pochyb. Stále je to však, pro obyčejné smrtelníky a „nejógíny“, občas taková neuchopitelná a ne úplně vždy jednoznačně definovaná záležitost. Až do nedávné doby nemohl nikdo opravdu s jistotou říci, proč má právě jóga takový blahodárný vliv na naše tělo. Jak to, že se dokáže poprat nejenom s problémy fyzickými, chronickými bolestmi, ale například také s pocity úzkosti, depresemi, cukrovkou či dokonce epilepsií. V posledních letech se na toto téma provádí mnoho vědeckých výzkumů.

Skupina vědců z Bostonské lékařské univerzity se domnívá, že tajemství jógy objevila. V článku publikovaném v květnu roku 2012 vyřkla hypotézu, která předpokládá, že jóga pozitivně ovlivňuje a reguluje nervový systém a to schopností práce s Bloudivým nervem (Nervus vagus), který invervuje krční, břišní a hrudní dutiny. Studie má název: The Effects of Yoga on the Autonomic Nervous Systém, Gamma-aminobutyric-acid, and Allostasis in Epilepsy, Depression, and Post-traumatic Stress Disorder (Vliv jógy na autonomní nervový systém, gama aminomáselsné kyseliny a alostáze epilepsie, deprese a posttraumatické stresové poruchy).

Bludný nerv

Co to je a jak vlastně vypadá Bludný nerv? Většina z nás ani neví, že nějaký máme a že je ho dokonce možné ovlivňovat. Nervus vagus je největší lebeční nerv, začíná na spodině lebeční a putuje po celém těle. Ovlivňuje dýchací, trávicí a nervový systém. Představte si ho jako takové „řídící centrum letového – alias tělesného“ provozu. Pomáhá regulovat všechny naše hlavní tělesné funkce. Náš dech, srdeční tep, trávení, stejně jako schopnost přijímat potravu a vychutnat si jí.

Pokud tento sval funguje správně a pracujeme na jeho zlepšení, cítí se naše tělo dobře na všech úrovních – zlepšuje se trávení, naše srdce funguje optimálně, naše psychická nálada je stabilizovaná, bez větších výkyvů, jsme více aktivní a stresové stavy dokážeme zvládat s větším klidem. S těmito předpoklady dokážeme náš život prožívat s větší energií a lehkostí. Pokud už se tak cítíte, je vysoká pravděpodobnost, že je váš Vagus zdravý a silný.

Naopak špatný stav tohoto svalu koreluje spíše se stavy deprese, chornickými bolestmi, podporuje sklony k post traumatickým stresovým poruchám a dokonce i epilepsie. Dále přináší pocit vyčerpání, naše trávení se zpomaluje, tepová frekvence se zvyšuje a naše nálady jsou nepředvídatelné. Není divu, že se tyto negativní faktory zlepšují právě při pravidelném cvičení jógy. Vědci předpokládají, že právě takový typ stimulace, skrze jógu, zlepšuje tyto stavy.

Jak to máte vy? Co všechno se vám zlepšilo při pravidelném cvičení jógy? Přestaly vás bolet záda? Nebo se cítíte pouze psychicky lépe? Dokážete vyběhnout 5 pater bez toho, aniž byste se zadýchali? Nebo vnímáte nějaká negativa, které vám jóga přinesla? Zkuste si odpovědět na tuto otázku.