Office yoga > Cviky  > Co nám napoví asásny o nás samotných?

Co nám napoví asásny o nás samotných?

Pravděpodobně se vám již během jogové lekce stalo, že se jednou cítíte v určitě ásaně příjemně a podruhé je vám méně nepříjemná.
Záměrně jsem napsala slovo nepříjemná a ne nepohodlná, neboť v tomto článku pomineme fyzické působení ásan na člověka. Čím to tedy je, že se někdy cítíme v pozici lepé a jindy hůře?

Jóga, jakožto dokonale propracovaný systém nejenom fyzického a dechového cvičení má veliký přesah do našich pocitů, myšlenek a psychického stavu. Představme si tedy mírně nadneseně polohu našeho těla v jednotlivých ásanách a hned nám budeme jasné, co nás jednotlivé ásany mají naučit.

Začněme ZÁKLONEM. Máme dokulata otevřený, nechráněný hrudní koš a zakloněnou hlavu, doslova se otevíráme světu, novým zážitkům a aktivitám. Učinit tento krok vyžaduje naše sebevědomí a důvěru v sebe sama. Záklonové pozice nás také učí dobré náladě a činorodosti.

Po záklonu by měl vždy následovat PŘEDKLON, doslova se klaníme! Potlačujeme tak své ego, pokorně se skláníme před druhými, učíme se úctě a jak naslouchat druhým.
ÚKLONY do stran mohou symbolizovat polaritu všech věci, dobré – zlé, pozitivní -negativní…je-li pro naše fyzické tělo příjemnější úklon k jedné straně, můžeme se ptát sami sebe, co nám brání přijmout i opačnou stranu. Učíme se, stejně jako v životě přijímat jednotlivé události, tak jak jsou. Jako fakt.

V TORZNÍCH, neboli rotačních pozicích se ohlížíme přes rameno dozadu. Můžeme být v této pozici plně uvolnění? Můžeme být ve svém životě úplně uvolnění, když se ohlížíme za tím, co jsme prožili, jaká jsme učinili rozhodnutí a jak jsme se chovali k lidem kolem nás? Chováme se vždy tak, aby pro nás ohlížení a vzpomínání byla příjemná činnost (pozice)?

BALANČNÍ pozice velmi jednoduše znázorňují naší psychickou a fyzickou vyrovnanost, vnitřní důvěru a jistotu, která se může samozřejmě den ode dne odlišovat, podle naší nálady a životní situace.

A v neposlední řadě OBRÁCENÉ pozice! Dokážeme si zachovat rovnováhu a vnitřní klid, když je v našem soukromé či pracovním životě vše “vzhůru nohama”? Dokážeme se odprostit od chaosu a tlaku a ustát tyto situace, jako ustojíme například stoj na hlavě?

Zkusme se tedy sami sebe zeptat při následující jógové praxi, jak jsme se cítili, jaké pozice nám byli více či méně příjemné a nechme jógu stát se naším učitelem. Zdokonalujme sami sebe nejenom po fyzické stránce, ale také po té psychické, a využijme tak plně potenciál jógy ve svůj prospěch.

Autor: Bára