Office yoga > Mindfulness  > Stres nás viditelně poznamená

Stres nás viditelně poznamená

V minulosti na nás stresové situace působily nárazově. Pokud nám hrozilo nebezpečí, systém našeho těla se aktivoval a po konci stresové reakce měl čas na odpočinek a regeneraci. Dnes je to jiné. Stres působí téměř neustále, ať už se jedná o ten pracovní nebo o každodenní stres číhající na každém rohu. Jsou to maličkosti – autobus má zpoždění, přijedu na meeting pozdě? Stihnu včas odevzdat report? Vyvenčit psa?Vyzvednout děti ze školky? Dnes je problémem právě kontinuální napětí, které nám nedává čas na regeneraci. A z toho pak vznikají problémy.


Organismus se vyrovnává s trvající a narůstající škodlivou traumatizací dvěma způsoby. Buď se snaží odolávat, nebo podléhá. Odolávání činí organismus pevnější, v důsledku odporu si vytváří vyhraněnější tvar. V důsledku podlehnutí stresu organismus svůj tvar ztrácí.

Negativní stres (distres) způsobuje nadměrnou svalovou tenzi nebo slabost, které narušují přirozené tělesné procesy nutné pro zdraví. Náš tělesný tvar vypovídá o tom, co jsme zažili, jak se prosazujeme, jak se chováme k druhým lidem, demonstruje naše uspokojení i naše zklamání. Svému okolí vysílá neverbální signály o svém emočním stavu. Ukážeme vám příklady. Následující typy tělesných struktur berte jako ilustraci odrážející pouze interakci mezi genetickými předpoklady a emocionální historií, které se zrcadlí ve tvaru lidského těla a ve způsobu, jakým člověk myslí a jedná. Samozřejmě se nedá generalizovat.

Zhustěný postoj: 

je jako stlačená harmonika. Jeho pocity jsou spojeny s tendencí vydržet nátlak a potlačovat své emoce. Takový člověk se  je stresován nemožností se prosadit. Se stresem se vyrovnává nehybností. Výsledkem je reflexní ztuhnutí, stažení se, za účelem odvrátit útok aby se nemusel podvolit. Svaly celého těla se zkracuje, krk a pas mizí. Síly ohýbající organismus směrem dopředu, jakoby ho zkoušely zavřít. Porušenou rovnováhu přikrčeného těla vyrovnávají extenzory hlavy a horní trapézový sval tím, že přitahují hlavu k trupu. Udržet hlavu v klidu, rozhlédnout se kolem, povytáhnout svůj krk, vyžaduje koordinované úsilí.

B postoj

Zbytnělá struktura

člověk s tímto typem tělesné struktury má zúžený hrudník, síly v hrudní dutině vytlačují břicho a bránici směrem ven a dolů, břicho se při tom vyklenuje a je povolené. Svaly zad jsou křečovitě staženy při pokusu vyvažovat tělo, aby nepřepadlo dopředu. Pánev a bederní páteř proto tlačí směrem dopředu, pánevní dno je tlačeno směrem dolů, stydká oblast je tlačena ven. Šíjové svaly, prsní svaly,zadní strana stehen a lýtkové svaly jsou zkráceny. Hruškovitý tvar této struktury tlačí přitahovače stehen směrem od sebe.

Zbytnělá struktura

 

Zkolabovaná struktura

na stres reaguje stažením a nezájmem, tak jak je zvyklý ze svého nejbližšího okolí. Charakteristický přístup je rezignace, která má fungovat jako ochrana. Nereagovat je jeho způsob agrese. Osoba má tendence stahovat se do ústraní, nacházíme tendenci k depresi, zoufalství a slabosti. Postrádá schopnost soběstačnosti, proto se stává závislým na druhých. Zkolabovaná struktura se projevuje celkově oslabenou funkcí svalstva. Tvar těla budí dojem, jakoby se propadal. Tělesná struktura se rozšiřuje do světa, jakoby hledala podporu a naplnění jinde, nebo se hroutí dovnitř a stáhne se z okolního světa do sebe.

Zkolabované držení

 

Poznáváte se v některé z charakteristik? Ještě není pozdě! Co s tím? Na začátek je dobré si to všechno uvědomit a říci si, že s tím chcete něco dělat (a nezůstat pouze u toho, že jste si to řekli 😉 ). Ve všech případech se doporučuje naučit se správně dýchat, uvolnit a protáhnout skupiny svalů, které jsou nejvíce ovlivněné. U všech případů je důležité hluboké dýchání, protože způsobuje vnitřní tlak a podporuje vzpřímený postoj, prohloubení dechu a zvýšení rytmických pohybů vedou ke znovuzískání vnitřní vitality. Taktéž pomáhají předklonová a záklonová cvičení. Celkově lze doporučit, že kromě práce na těle, obnovování jeho pružnosti, pevnosti a ohebnosti, by se mělo pracovat také na psychice a také zde uvolňovat přebytečné napětí a agresi, a nebo naopak posilovat sebevědomí.

Není to záležitost krátkodobá. Pamatujte na to, že jste se k takové situaci dopracovali za desítky let. Náprava proto nebude trvat měsíc, nebo dva. Může se to pěkně protáhnout. Ale neztrácejte naději. Vždycky může být lépe.

 

Zdroj: Bc. Lišková Zuzana